Nieuws

Verlofdagen schooljaar 2018 – 2019

Verlofdagen2018

over de VERTELTASSEN (1)

Kleuterzwemmen 3de kleuterklas      SCHOOLJAAR 2016 – 2017

Ook dit schooljaar gaan de kleuters van de derde kleuterklas op dinsdagnamiddag, om de veertien dagen naar het zwembad in Londerzeel. Onder de deskundige leiding van de kleuterleidster en de hulp van enkele zwemmoekes en/of –vakes, krijgen de kinderen de eerste lesjes watergewenning. Op een speelse manier worden zij op hun eigen tempo en niveau met het water vertrouwd. Verder in het schooljaar leren ze drijven en voor sommigen, misschien ook al de beginselen van schoolslag. Dankzij de vrijwillige inzet van de zwemmoekes en/of -vakes, kan dit in optimale omstandigheden gebeuren en het aan- en uitkleden al even vlot verlopen. Aan hen op voorhand al hartelijk dank ! De kleuters die wegens uitzonderlijke reden niet mee naar het zwembad kunnen (schriftelijk te melden aan de juf) blijven op school en sluiten aan bij een andere klas of zitten aan de kant van het zwembad.. Natuurlijk willen wij iedereen altijd graag mee naar het zwembad! Denk aan de zwemzak!

Enkele praktische wenken voor onze zwemmertjes:

  • De autocar vertrekt om 45 uur aan de school.
  • Voorzie uw kind van een zwemzak, met daarin: ondergoed, kam, badhanddoek en tevens nog een klein handdoekje (om op te staan bij het omkleden).
  • Mogen wij vragen om de kleren (ook ondergoed) te naamtekenen!!!
  • Gelieve het badpakje (bandjes eventueel niet op de schouders) of zwembroekje reeds vanaf ’s morgens thuis aan te doen.
  • Kies die dinsdagmorgen ook kleren en schoeisel, die je zoon/dochter makkelijk zelf aan- en uit kan trekken !)
  • Waterspeelgoedjes, zwembanden, strandballen enz… zijn tijdens de gewone zwemlessen niet toegelaten. (Het zwembad biedt initiatiemateriaal aan om te gebruiken en/of de juf neemt dat vanuit de school mee.)
  • Aan de kleuters wordt via de school dezelfde badmuts aangeboden. Dit in dezelfde kleur en met hun naam erop; dit maakt het voor de zwembegeleiders heel wat gemakkelijker om de kleuters zowel apart als in groep te herkennen.

Dit schooljaar zijn er slechts 8 zwembeurten, aangezien het zwembad in januari 2017 start met verbouwingswerken. We zwemmen aan VERMINDERDE TARIEF (zelfde als inkomprijs inwoners van Merchtem).De kostprijs van het zwemmen wordt voor de helft door de school betaald en voor de helft door ons oudercomité. De gemeente regelt en bekostigt het vervoer naar het zwembad. Zo is dit zwemmen voor de ouders volledig gratis!

We zwemmen op de volgende DINSDAGEN in de NAMIDDAG :

6 september           20 september       4 oktober           18 oktober

8 november            22 november        6 december         20 december 

De peuterbaden, het speelbad en het instructiebad zijn voor ons gereserveerd. Zo behalen zij al een kleine voorsprong naar de echte zwemlesjes toe, volgend schooljaar in het eerste leerjaar. Zich goed en veilig voelen in het water daar kan men niet te vroeg mee beginnen! Vele toffe spetterende zwemuurtjes toegewenst!

De directie, juf Els en juf Jessica.