Samen over de drempel

Wij willen de overgang van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar zo vlot mogelijk laten verlopen, door de drempel kleiner te maken.

Daarom doen de kleuters van de 3de kleuterklas gedurende het schooljaar heel veel activiteiten samen met de juffen en kinderen van het 1ste leerjaar.

Hieronder vind je een overzicht van de geplande activiteiten voor dit schooljaar.SamenOverDeDrempel